Đăng nhập
Nội dung
BÁO DANH MỖI NGÀY
NHẬN QUÀ BAO LA
Báo danh nhận quà mỗi ngày
Tích lũy đủ số ngày sẽ nhận được số may mắn | Thưởng điểm danh sẽ gửi qua thư hệ thống vào máy chủ Vô Danh Kiếm
KÍCH HOẠT THỰC LỰC MỞ SỐ MAY MẮN
Điều kiện: Nhân vật tại máy chủ Vô Danh Kiếm đạt thực lực Thực lực Thần Hồ Kỳ Kỹ trở lên.
-
Báo danh
đủ 14 ngày
-
Cùng đồng đội đạt cấp 5 sự kiện kết giao bằng hữu
-
Quay 50 lần ở sự kiện Đại Tiệc Cửu Âm
KẾT GIAO BẰNG HỮU
KẾT GIAO BẰNG HỮU

nhân
Tổ
đội
Tạo ĐỘI
VÀO ĐỘI
ĐẠI TIỆC CỬU ÂM
QUẨY CÀNG XUNG - QUÀ CÀNG NHIỀU