VÕ ĐỘNG TOÀN CẦU

 

VÕ ĐỘNG TOÀN CẦU

 

Bảo rương trong Cửu Âm Chân Kinh xuất hiện khắp mọi nơi, nghe đồn rằng trong rương ẩn chứa nhiều trân phẩm quý báu nhưng đã bị sơn tặc cướp mất, hi hữu còn sót lại một chút có giá trị. Tuy nhiên, dạo gần đây quan phủ chiều đình bỗng ra lệnh thu gom các vật phẩm kỳ lạ có trong các bảo rương này. Sự tình ra sao? Hãy cùng nhau khám phá.

 

Thời gian: 

Thời gian bắt đầu: 15/09/2013

Thời gian kết thúc: 30/09/2013 

 

Quy tắc: Trong thời gian sự kiện có thể tới các truyền viên Sự Kiện ở các thành (Tiền Phú Quý-Đại Minh Lễ Tư), nhận 2 nhiệm vụ hàng ngày “Võ động toàn cầu cùng Lý Liên Kiệt (thường)” và Võ động toàn cầu cùng Lý Liên Kiệt (khó).

 

Cách thức: Trong thời gian sự kiện, các Bảo Rương như “Mạ Kim Bảo Rương”, “Mạ Ngân Bảo Rương”, “Hắc Thiết Bảo Rương”, “Mộc Chất Bảo Rương”, “Đồng Chất Bảo Rương”, “Tương Ngọc Bảo Rương” đều có tỉ lệ rớt đạo cụ nhiệm vụ.

 

  

   

 

 

 

Thu thập 3 đạo cụ “Lý”, “Liên”, “Kiệt” có thể hoàn thành nhiệm vụ “Cùng Lý Liên Kiệt võ động toàn cầu(thường)" và nhận được thưởng Tụ Hồn Đan.

 

 

 

Thu thập 4 đạo cụ “Võ”, “Động”, “Toàn”, “Cầu” có thể hoàn thành nhiệm vụ “Cùng Lý Liên Kiệt võ động toàn cầu (khó)” và nhận được thưởng:

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tụ Hồn Đan

  

5

Đại Như Ý Hoàn

 

5

Phiên Vũ (30 ngày)

 

1

Bảo hạp

 

1

 

 Đồng thời khi mở Bảo hạp có xác xuất nhận được các vật phẩm sau:

 

Vật phẩm

Hình ảnh

 

Thẻ Danh Dự Môn Phái


1

Thiên Ma Truy Hồn Đao – Tàn Quyển


1

Đoạn Tình Thất Tuyệt – Tàn Quyển

 

1

Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng – Tàn Quyển

 

1