Để các thí sinh có thể tham gia dự thi được dễ dàng hơn, BTC sẽ hướng dẫn cách thứ đăng ký bài thi như sau:

Hướng dẫn đăng bài tham gia sự kiện:

  • Chọn "Tham Gia" và đăng nhập tài khoản.

  • Đăng nhập tài khoản

  • Tiến hành đăng bài dự thi.

 

 

  • Sau khi đăng bài thành công, người chơi muốn xem bài dự thi đã đăng thì chọn "Tham Gia " để xem. 

Xem các bài tham gia dự thi: 

  • Chọn tab "Bài dự thi" để xem tất cả các bài của những thì sinh khác. 

 

 

Like bình chọn cho thi sinh dự thi: 

  • Chọn bài dự thi vào xem.
  • Các bạn chọn vào nút like để bình chọn cho thí sinh mình yêu thích và có nội dung bài dự thi hay nhất.

 

 

Xem TOP bài dự thi được bình chọn nhiều nhất.