Là yêu hay hận

Số báo danh: 91

Tên nhân vật: KhởiMinh

Server: Thái Sơn

Clip này mình và nhỏ bạn hoàn thành trong khoảng thời gian hơn 1 tuần, vừa quay vừa lên kịch bản, do ko có kịch bản từ lúc đầu nên cũng rất vất vả, trong quá trình quay lại nảy sinh nhiều ý tưởng mới, rồi phải logic kịch bản 1 tý, có khi xong xuôi rồi, 1 bữa ngủ trưa dậy nảy sinh ý tưởng mới... Thế là đổi tiếp