Vãn Mộng Chi Thiên

Số báo danh: 112

Tên nhân vật: .ChuTước.

Server: Hoa Sơn

Mạng ta ngươi cứu . Ta yêu cũng là ngươi . Trớ trêu thay, ta chỉ là con tốt nhỏ . Trớ trêu thay, yêu ta là hắn . Trớ trêu thay, đến tận cùng ta mới biết được thực tâm mình hướng về đâu --- Thần thoại kiếm xuất bao Máu đang tuôn chảy .. Hoa khẽ nở ----------------------------------------­-