Lối đi nào cho chúng ta

Số báo danh: 107

Tên nhân vật: Popinot

Server: Thái Sơn

Hành trình gian nan đi tìm lối ra cho con đường tình dang dở.