Thu Ngư Đao

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Đơn Đao

 

Đao này do con cá thu ngư thôn phệ 1 thần khí mà thành, sau vô tình bị người trong võ lâm đoạt được.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đơn đao.

01
01
01
01
01
01
01
01