1. Bối cảnh

  Khai giáo sư tổ Toàn Chân Giáo “Trung Thần Thông” Vương Trùng Dương đã lập cứ điểm Cổ Mộ phục vụ cho việc kháng Kim, sau khi kháng Kim thất bại lui về ẩn thế và lấy tên cho nơi này là “Hoạt Tử Nhân Mộ”. Nữ hiệp Lâm Triều Anh và Vương Trùng Dương có tình ý với nhau nhưng lại không thể bên nhau, cuối cùng đã cược với Vương Trùng Dương và thắng được Hoạt Tử Nhân Mộ, từ đấy ẩn thế môn phái không rời cổ mộ nửa bước.

  Lâm Triều Anh sau khi lập phái Cổ Mộ, môn quy đưa ra là cấm nam nhân bước vào phái Cổ Mộ. Cho đến đời thứ 3 của phái Cổ Mộ, do hai vợ chồng Thần Điêu Đại Hiệp chấp chưởng môn phái, mới cùng Toàn Chân Giáo bỏ đi thù xưa mà kết giao lại, từ đó bắt đầu lần lượt thu nhận nam đệ tử vào phái. Căn cơ nội công của Cổ Mộ phái cũng gần với Đạo giáo, hai phu phụ Thần Điêu Đại Hiệp và hậu nhân của họ không màng chuyện giang hồ, không tham tranh lợi, chỉ truy cầu cuộc sống yên bình. Có lời đồn rằng, họ tương đối hợp ý với vị sư tổ lập phái rất mực khiêm tốn của phái Võ Đang, Trương Tam Phong nên hai phái qua lại với nhau.

  Trương chân nhân đánh giá cao kỳ công của phái Cổ Mộ, cho rằng cả hai phái đều có gốc từ Đạo giáo mà ra. Vì thế, đối với thần công của Võ Đang phái cũng có chút tương thông. Hiểu biết võ học kỳ công của nhau sẽ giúp đỡ rất nhiều cho việc tu luyện, bởi vậy ông cổ vũ đệ tử Võ Đang bái nhập môn hạ Cổ Mộ Phái để học võ.

  Môn phái thân cận: Võ Đang

 2. Đặc sắc môn phái

  • Giường Hàn Ngọc
  • Cổ Mộ kết duyên
  • Song nhân đồng tu
 3. Nội công, võ học

  • Nội công:
   • Hàn Ngọc Quyết: Thái Cực, có thể tu luyện đến 49 tầng
   • Ngọc Nữ Tâm Kinh: Âm Nhu, có thể tu luyện đến 59 tầng
  • Võ học:
   • Thiên Tâm Kiếm Quyết
   • Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm
 4. Nhập Môn

  • Đệ tử Võ Đang: Có thể đến chỗ Tử Dương Chân Nhân nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có thể gia nhập Cổ Mộ Phái.
  • Giang hồ nhân sĩ: Có thể đến tửu lầu ở các thành lớn thử vận may, nghe nói có người thường hay báo thông tin chiêu mộ môn hạ của Cổ Mộ phái đến đây.
  • Kỳ ngộ: Chỉ cần được cao nhân nhắm đến và tiến cử gia nhập, thì không có gì khó khăn để vào Cổ Mộ Phái.
 5. Một số cách chơi

  • Mê Cung Thám Bảo
  • Hộ Chủng Đại Điêu
 6. Xem thêm chi tiết tại đây.
 1. Bối cảnh

  Thường có câu: Vật tụ tập lại theo loại, người theo nhóm mà phân chia. Những kẻ tham tiền như mạng, bọn tài chủ theo thành một nhóm. Lục lâm hảo hán cướp của giàu chia người nghèo cũng thành một nhóm. Tàn đảng đi ăn xin, còn gọi là khất cái cũng tụ lại thành một bang; cũng theo đó, những kẻ sát thủ khát máu, giết người như cỏ rác cũng tụ tập lại thành một, lấy tên là Huyết Đao Môn.

  Huyết Đao Môn sùng bái Si Vưu làm tổ sư môn phái. Lấy sát lập phái, lấy máu mà tu hành. Vào thời Nam Tống, kháng Kim nguyên soái Nhạc Phi rất lo lắng về man sĩ người Kim, họ giỏi sử dụng lang nha bổng, tàn sát bá đạo, quân Tống khó mà chống cự. Bỗng một ngày nọ, ông ấy thấy một tên đao phủ họ Tào chấp hành quân pháp bên ngoài trại của mình, đao pháp trảm thủ như quỷ ma giáng thế, rất đáng sợ. Nhạc Phi liền triệu tay đao phủ này vào trò chuyện thì biết đến phái Huyết Đao Môn. Tuy nhiên, Nhạc Phi không hề câu nệ, trực tiếp đưa người này lên làm tham tướng của mình, từ đấy đưa Huyết Đao Môn ra chiến trường lấy ác sát trị ác sát, đại phá quân Kim. Tên đao phủ nọ trên chiến trường bá đạo kiệt xuất, tắm máu quân địch, vì thế quân Kim sợ hắn như ác quỷ, gọi là “Huyết Ma Tào”.

  Về sau khi Nhạc Phi bị hại chết, ông ta dẫn môn hạ Huyết Đao Môn thoái ẩn sơn lâm, khai sơn lập phái ở Tuyết Sơn Tây Vực, chiếm một vị thế không nhỏ trong Võ Lâm.

  Môn phái thân cận: Cẩm Y Vệ

 2. Đặc sắc môn phái

  • Dưỡng quan
  • Mài đao
 3. Nội công, võ học

  • Nội công:
   • Đồ Lục Thần Công: Dương cương, có thể tu luyện đến: 49 tầng
   • Huyết Đao Tâm Kinh: Dương cương, có thể tu luyện đến: 59 tầng
  • Võ học:
   • Địa ngục Nhiếp Hồn Đao ( Song Đao)
   • Huyết Đao Quyết ( Đơn Đao)
 4. Nhập Môn

  • Đệ tử Cẩm Y Vệ: Có thể đến chỗ Hoàng Phủ Dao nhận nhiệm vụ tiến cử nhập môn, hoàn thành nhiệm vụ có thể gia nhập Huyết Đao Môn
  • Nhân sĩ giang hồ khác: Nghe nói cao nhân thần bí bên ngoài thành Tô Châu có thông tin của Huyết Đao Môn, có thể đến dò hỏi 1 chuyến xem sao.
  • Kỳ ngộ: Không ai biết trước, được cao nhân tiến cử nhập phái không hẳn là không thể.
 5. Một số cách chơi

  • Lĩnh ngộ của Dương Tập
  • Quyết thắng trận Doanh
  • Đại hội thử đao
 6. Xem thêm chi tiết tại đây.
 1. Bối cảnh

  Nhắc tới 4 chữ “Trường Phong Tiêu Cục”, trong thiên hạ sẽ có nhiều người không biết. Nhưng từ kẻ phàm phu tục tử, bách tính thường dân đến phú thương, quan to chức lớn, chỉ cần có hàng hóa cần vận chuyển hoặc đưa thư, hầu như đều tìm đến sự giúp đỡ của một tiêu cục. Cũng chính vì thế, từ một tiêu cục nhỏ không ai biết đến, Trường Phong Tiêu Cục đã trở thành một tiêu cục lớn nhất nhì thiên hạ, gắn liền với công sức khai phá, phát triển của đương gia Địch Quan.

  Địch Quan thời niên thiếu hành tẩu giang hồ, giao thiệp rộng, kết nghĩa huynh đệ với trang chủ Tứ Quý Sơn Trang - Hạ Vấn Thiên. Hai người cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ kẻ yếu, lấy đó là niềm vui thú tiêu dao. Cho đến một ngày, Địch Quan lập ra Trường Phong Tiêu Cục.

  Nhiều năm về sau, ngày càng có nhiều nhân sĩ tham gia vào tiêu cục, khi đã gia nhập rồi, họ đều là những tiêu sư tận tình với công việc và đầy trách nhiệm, lại can đảm trung nghĩa, trên đường thấy bất bình liền rút đao tương trợ. Nhờ đó, Trường Phong Tiêu Cục không chỉ vì dân trừ hại mà còn tận lực bảo vệ chính nghĩa của nhân sĩ võ lâm chính đạo.

  Môn phái liên quan: Cái Bang

 2. Đặc sắc môn phái

  • Thương vũ thiên hạ
  • Phi cầm điều tra
  • Sách mã bôn đằng
 3. Nội công, võ học

  • Nội công: Hiệu ứng nội công full tầng.
   • Thiên Long Kình: Dương cương, có thể tu luyện đến 49 tầng
   • Lăng Vân Tâm Kinh: Dương cương, có thể tu luyện đến 59 tầng
  • Võ học:
   • Bá Vương Thương Pháp
   • Nhạc Gia Thương Pháp
 4. Nhập Môn

  • Đệ tử Cái Bang: Nhận nhiệm vụ ở chưởng môn Tiêu Thiên Phóng, hoàn thành nhiệm vụ có thể gia nhập.
  • Nhân sĩ giang hồ: Bên ngoài thành Tô Châu có dán thông tin của “Thiên hạ đệ nhất tiêu cục”, người trẻ tuổi nếu muốn lập sự nghiệp có thể đến xem 1 chuyến.
  • Kỳ ngộ: Nếu được cao nhân để ý sẽ không khó để gia nhập tiêu cục.
 5. Một số cách chơi

  • Võ nghệ cao cường
  • Tiêu đạo dương uy
  • Gác đêm
  • Vận tiêu đường thủy
  • Vận tiêu đại mạc
  • Đại hội cướp tiêu
 6. Xem thêm chi tiết tại đây.
 1. Bối cảnh

  Niệm La Bá nữ tử làm chủ, đều là những người nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, rất nhiều nam nhân cam tâm tình nguyện quỳ rạp dưới chân, nhưng bản chất họ vốn lại là những kẻ vô tình, thủ đoạn tàn độc. Tiên tử Niệm La ở khắp thiên hạ, đâu đâu cũng có, kể cả hoàng cung. Người ta nói nếu thiên hạ thuộc về anh hùng, thì ai có được anh hùng, người đó sẽ có cả thiên hạ. Niệm La Bá, có Thiên La Nhiếp Hồn Vũ là đệ nhất ma công của Tây Vực. Ngoài ra họ có những chiêu thức khác đều rất tàn độc, chiêu thức nào cũng đưa người ta vào chỗ chết, nhưng những người bị hại chết lại không biết tại sao chết, trên mặt vẫn nở nụ cười, nhìn không có vẻ gì đau đớn vì cái chết cả.

  Niệm bá hoa hội, đệ tử Niệm La Bá mỗi năm đều tuần du thiên hạ, ẩn danh cử hành nhiều lễ hội trong giang hồ, tất cả nam nữ đều có thể tham gia, trong đó nữ là khách quý, chú trọng những người tài sắc vẹn toàn, nam là khách thường, đều là những người trí dũng song toàn, lấy dược vật mê hoặc, đưa vào môn hạ.

  Niệm La Bá và Đường Môn từng có một bí mật bắt nguồn từ mối tình duyên giang hồ. Chính vì thế mối liên hệ giữa hai phái này cho tới nay vẫn còn bền vững.

  Môn phái liên quan: Đường Môn

 2. Đặc sắc môn phái

  • Niệm La ma nô
  • Niệm La chiến vũ
  • Niệm La độc hoa
 3. Nội công, võ học

  • Nội công: Hiệu ứng nội công full tầng.
   • Vân Mộng Thiên Hương Quyết: Âm nhu, có thể tu luyện đến 49 tầng
   • Thiên Ma Bí Pháp: Âm nhu, có thể tu luyện đến 59 tầng
  • Võ học:
   • Thiên Ma Vũ
   • Yên Chi Huyết
 4. Nhập Môn

  • Đệ tử Đường Môn: Tại Đường Môn chỗ Phó Yên nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể gia nhập.
  • Giang hồ nữ tử: Nghe nói chỗ Triệu Trác ở Kim Lăng có nhiều thông tin về Niệm La Bá, hãy đến thử xem.
  • Giang hồ nam tử: Tham gia Niệm La Hoa Hội sẽ có cơ hội gia nhập.
  • Kỳ ngộ: Nếu được cao nhân để ý tiến cử, sẽ dễ dàng gia nhập Niệm La Bá.
 5. Một số cách chơi

  • Vô Tự Ngọc Bích
  • Vũ Kỹ Đối Lũy
  • Thất Sắc Lệnh Chủ
  • Thất Sắc Mê Cung
  • Hoa Phố Chiến
  • Niệm La Hoa Hội
 6. Xem thêm chi tiết tại đây.