Thiểu Nhị Lưỡng

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Đoản Côn

 

Công cụ làm ăn buôn bán "Xứng Thiên Kim" của tiểu thương nhỏ. Nhìn như chiếc cân gỗ bình thường nhưng khi sử dụng nhìn sẽ thấy khác, thủ pháp sử dụng như dùng binh khí.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đoản côn.

01
01
01
01
01
01
01
01