Thiên Tình Y

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trang bị

 

Thiên Tình Y chân bước nở hoa, mang theo lời chúc phúc “Tâm hữu thiên thiên kết”. Tương truyền ai sở hữu được Thiên Tình Y và Thiên Tình Mã sẽ có được một tình yêu trọn vẹn, thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không rời.

(*) Phong vật chí có hiệu quả trang bị thời trang Giang Hồ.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01