San Hô Kim Trượng

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đoản Côn

 

Binh khí Minh Giáo Tử Sam Long Vương thường dùng, chế từ San Hô Kim lấy dưới biển Linh Xà Đảo. Chém sắt như chém đậu phụ, chém đá như chém vào bông.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đoản côn.

01
01
01
01
01
01
01
01