Tiểu sử: 

 

        Ỷ Thiên Kiếm là danh kiếm trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" thuộc sở hữu của Quách Tương con gái Quách Tĩnh, truyền nhân Nga My Cô Hồng Tử từng bị Dương Tiêu đoạt kiếm mà tức chết, kiếm rơi vào tay Diệt Tuyệt Sư Thái, sau này lại rơi vào tay Triệu Mẫn. Chu Chỉ Nhược dùng mưu kế đoạt lấy đao kiếm, lấy bí kíp trong kiếm, Ỷ Thiên Kiếm bị gãy đôi. Sau đó Trương Vô Kỵ bảo thợ rèn Minh Giáo đúc thành bảo kiếm, thợ rèn thấy kiếm ác trảm sát quá nhiều huynh đệ Minh Giáo, không muốn làm theo. Ỷ Thiên không xuất hiện, danh tiếng thuộc về ai?.

 

     Nói thêm: 

 

        Sau khi thành Tương Dương bị thất thủ, Quách Tĩnh và Hoàng Dung lần lượt giấu vào trong Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm võ học Cửu Âm Chân Kinh, Hàng Long Thập Bát Chưởng và Võ Mục Di Thư (sự tích cuộc đời và binh pháo của Nhạc Phi). Trong số đó trong Ỷ Thiên Kiếm cất giấu "Cửu Âm Chân Kinh" và "Tâm Pháp chưởng pháp Hàng Long Thập Bát Chưởng", trong Đồ Long Đao cất giấu "Võ Mục Di Thư". Mong rằng người có duyên lấy được, sẽ lật đổ chính quyền Mông Cổ, khôi phục Đại Tống.

         Đồng thời giang hồ lưu truyền thêm câu nói "Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng, Ỷ Thiên bất xuất, thùy dữ tranh phong"

 

 

Hình ảnh Tuyệt thế thần binh Ỷ Thiên Kiếm

 

Cách sở hữu: Chiến thắng hạng nhất Hoa Sơn Luận Kiếm

Đặc quyền Ỷ Thiên Kiếm: Sử dụng được 3 trong 9 chiêu thức quan trọng trong bộ tuyệt học Độc Cô Cửu Kiếm.

 

Thông số Ỷ Thiên Kiếm

Sát thương 122 - 208

Tăng giới hạn Khí Huyết (Tùy theo cấp thực lực)

Tăng giới hạn Nội Lực (Tùy theo cấp thực lực)

Tăng giới hạn đỡ đòn (Tùy theo cấp thực lực)

Tăng giới hạn điểm khinh công (Tùy theo cấp thực lực)

Miễn dịch tước vũ khí khi công kích có xác suất kích hoạt Hộ Thể Kiếm Khí (Xác xuất 5% nhận được Bá Thể và tốc độ)

Khi tấn công có xác xuất kích hoạt Ỷ Thiên Kiếm Khí (Xác xuất 5% nhận được 5 thuộc tính chính, đồng thời cộng thêm nội ngoại công bạo kích và uy lực hiệu quả này có thể cộng dồn 10 tầng).

Khi tấn công có xác xuất kích hoạt Khắc Địch Kiếm Khí (Xác xuất 5% khiến đối phương giảm tốc độ di chuyển và không thể phòng thủ)