Chiến trường U Vân Thập Lục Châu là một chiến trường mới trong Cửu Âm Chân Kinh. Đây là nơi để người chơi thể hiện sức mạnh cá nhân và sức mạnh tập thể.

   Số lượng người chơi:
        Mỗi bên 100 người.
        Hai phe không được chênh lệch số người quá lớn. Nếu chênh lệch quá nhiều về số người thì sẽ không thể tiếp tục báo danh ở phe đông người hơn.


   Quy tắc:
        Thực lực nội công 2 tầng 30 trở lên mới được tham gia chiến trường. 
        Dựa vào cấp nội công mà hệ thống tự phân chia thành các nhóm: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp. 
        Trong giai đoạn chiến đấu, mỗi nhóm sẽ có khả năng nhận được nhiệm vụ chiến trường. 

   Tham gia:
        Nhấn vào biểu tượng "New" trên màn hình game.        Chọn "U Vân Thập Lục Châu".
Chọn Xem để xem chi tiết quy tắc tham gia.

 

 Có thể chọn cách tham gia "Cá nhân gia nhập" hoặc "Tổ đội gia nhập".

 

   Quy Tắc phân định thắng bại:

Bên chiến thắng là bên đầu tiên tiêu diệt binh doanh đối phương.

 

  Quy tắc tăng trưởng:

    Danh Vọng:

Người chơi tăng trưởng chủ yếu thông qua việc nhận danh phận mới.
Người chơi tích lũy danh vọng để nhận được danh phận mới.
Sau khi người chơi nhận được danh phận mới có thể nhận được phần thưởng tương ứng.
Cách nhận được danh vọng: tiêu diệt người chơi phe đối lập, hoàn thành nhiệm vụ liên quan, giành thắng lợi trong giai đoạn chiến tranh.


Bảng Tăng Trưởng Danh Phận (Đại Minh Nghĩa Dũng Quân)

Danh Vọng

Tên Danh Phận

100

Tiểu Kỳ Đội Trưởng

500

Tổng Kỳ Bách Hộ

2000

Thiên Hộ Trấn Phủ Sứ

10000

Trung Quân Chỉ Huy Sứ

100000

Ngũ Quân Đô Đốc

 

 

Bảng Tăng Trưởng Danh Phận (Hưng Mông Phục Quốc Quân)

Danh Vọng

Tên Danh Phận

100

Bài Tử

500

Ngân Bài Bách Hộ

2000

Kim Đao Thiên Hộ

10000

Hổ Phù Na Nhan

100000

Đại Đô Đốc

   

    Quy Tắc
Danh vọng người chơi đạt đến mức nhất định sẽ nhận được danh phận.
Sau khi người chơi nhận được danh phận có thể lãnh thêm phần thưởng liên quan.
Đạo cụ thưởng của danh phận không thể giao dịch.


    Yêu cầu
Nội dung: Người chơi thêm mới thuộc tính danh vọng, khi người chơi tiêu diệt hoặc tham gia tiêu diệt người chơi phe địch, người chơi phe đối lập bị đánh trọng thương,
Cài đặt danh phận trận doanh tương quan
Cài đặt giao diện lãnh danh phận chiến trường
Cài đặt thưởng danh phận chiến trường

 

  Chến Khế:

 

    Lưu Trình:

Người chơi vào chiến trường nhận được 5 chiến khế buff, phải kích hoạt thì mới có hiệu quả
Sự kiện phát sinh trong chiến trường sẽ làm xuất hiện npc chiến khế. Mỗi npc chiến kế tương ứng với 1 cấp tương ứng tích điểm.
Người chơi trò chuyện cùng npc chiến khế, thêm tích điểm do npc cung cấp.
Khi 1 hiệu quả buff nào đó cần kích hoạt có tích điểm vượt buff chiến khế thì hiệu quả này sẽ được kích hoạt và tắt hiệu quả buff khác thấp hơn.
Quy tắc
Khi người chơi vào chiến trường sẽ nhận được buff, trước khi đủ điều kiện thì không có buff nào được kích hoạt.
Tích điểm cùng cấp sẽ tăng thêm, tích điểm không cùng cấp sẽ không bị ảnh hưởng.
Người chơi tiếp xúc với npc nhận tích điểm, npc cung cấp điểm 5 lần sẽ biến mất.
Người chơi tiến vào phạm vi 1 lần sẽ thêm 1 lần có tích điểm, chỉ thêm được 3 lần.

 

  Quy tắc thưởng


    Quy tắc
1. Sau khi người chơi gia nhập 1 phe trận doanh có thể tùy thơi gian trong game mà nhận thêm phần thưởng.
2. Cách nhận được phần thưởng chủ yếu là hoàn thành nhiệm vụ chiến trường hàng ngày và tham gia hoạt động pvp.
3. Phần thưởng là danh vọng, chiến công tiêu vật chí, lệnh bài, võ học.
4. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ nhận được danh vọng và chiến công, diệt người chơi phe đối địch sẽ nhận được danh vọng.
5. Danh vọng đạt đến mức nhất định sẽ nhận được danh phận mới, đồng thời còn nhận được lệnh bài tương ứng danh phận mới.
6. Chiến công là 1 loại tiền tệ có thể đổi được võ học tại chỗ npc tương ứng.


    Yêu cầu
1. Người chơi thêm mới thuộc tính danh vọng, người chơi tiêu diệt hoặc tham gia tiêu diệt người chơi phe đối địch, đánh trọng thương người chơi phe địch, tất cả người chơi đã từng công kích người này trong trận chiến lần này đều nhận được 1 điểm danh vọng.
2. Bảng thưởng nhiệm vụ thêm mới 1 cột thuộc tính danh vọng có thể cài đặt thưởng danh vọng.
3. Thiết lập nhiệm vụ tương quan, người chơi hoàn thành nhiệm vụ có thể được thưởng danh vọng và tín vật.
4. Thiết lập thưởng và danh phận tương quan, khi danh vọng người chơi đạt đến mức nhất định thì có thể được nhận.
5. NPC bán hàng tương quan, người chơi có thể dùng chiến công để mua võ học.