Thời gian: Không giới hạn thời gian và số lần.

 

  Yêu cầu: Người chơi có Danh Tuấn Giang Hồ.

 

  Nội dung:

 

Đánh bại hảo thủ giang hồở các nơi để tăng điểm chú ý của giang hồ hào kiệt.

Để xem hảo thủ giang hồ đâu bấm vào nút Xem chi tiết ở tính năng Hào Kiệt Giang Hồ.

 

Muốn tăng điểm chú ý nhanh cần đánh bại các giang hồ hảo thủ theo chỉ định liên tục. Không được dừng quá 5 phút nếu dừng quá 5 phút thì sẽ mất hết điểm chú ý.

Điểm chú ý sẽ hiển thị ở góc phải màn hình khi người chơi đánh bại 1 hảo thủ giang hồ. 

 

 

Sau khi điểm chú ý đầy thì Hào Kiệt Giang Hồ sẽ xuất hiện, thời gian đánh bại Hào Kiệt Giang Hồ là 1 phút nếu 1 phút sau không đánh bại Hào Kiệt Giang Hồ thì họ sẽ biến mất.

Thời gian nhặt đồ và thời gian đánh bại Hào Kiệt Giang Hồ chỉ gói gọn 1 phút. Nếu bạn đánh bại Hào Kiệt Giang Hồ nhưng chưa nhặt đồ thì sau 1 phút kể từ lúc họ xuất hiện cũng sẽ biến mất.

 

  Phần thưởng: Lượng lớn chân khí đan và Kỳ Trân Dị Bảo.