Chí Tôn Tuyt Hc Đc Cô Cu Kiếm:

 

Phiên bản Hoa Sơn Luận Kiếm cho ra mắt trước 3 chiêu trong 9 chiêu của bộ Độc Cô Cửu Kiếm.

 

 

Độc Cô Cửu Kiếm

 

Ba chiêu thức này đều phải dùng Ỷ Thiên Kiếm mới có thể sử dụng. 

Hiển thị

Chiêu thức

Tiêu hao Tu Vi

Giãn cách (giây)

Thuộc tính

 

Phá Thương Thức

105 

20 giây

- Hàn giao phiên giang, thoa vân nhiếp nguyệt

Đăng kiếm bình không, đánh choáng kẻ địch phía trước tạo thành 1236 đến 1246 điểm sát thương ngoại công (tổng 9 đòn). Nếu mục tiêu đang thi triển chiêu thức loại Côn thì lập tức sẽ trúng trạng thái "Phá Thương" khiến hắn không thể dùng chiêu thức loại Côn trong 5 giây.

Khi bản thân bị chiêu thức loại côn khóa chiêu thì lập tức bản thân kích hoạt khả năng "Phóng Đãng Bất Ki" của Phá Thương Thức có thể trực tiếp xuất chiêu và tăng thêm sát thương.

(Phải sử dụng Ỷ Thiên Kiếm)

 

Phá Chưởng Thức

105 

20 giây

- Càn khôn tương thích, hữu tiến vô thoái

Huyền phong đảo thích, lạc địa băng thôi đánh ngã kẻ địch xung quanh tạo thành 441 đến 451 điểm sát thương ngoại công (tổng 1 đòn).Nếu mục tiêu đang thi triển chiêu thức loại quyền pháp hoặc chưởng pháp, thì khiến hắn vào trạng thái "Phá Chưởng" không thể dùng chiêu thức loại quyền và chưởng trong vòng 5 giây. 

Khi bản thân bị chiêu thức loại chưởng và quyền khóa chiêu tự động kích hoạt khả năng Phóng Đãng Bất Ki, có thể trực tiếp xuất chiêu, và tăng thêm sát thương.

(Phải sử dụng Ỷ Thiên Kiếm)

 

Phá Khí Thức

105 

20 giây

- Thừa hư nhi nhập, phá hậu phương lập

Huyết tiễn phong hầu, kiếm ý đại thịnh, sau khi đánh phá đỡ đòn mục tiêu tạo thành 341 đến 351 điểm sát thương ngoại công, đồng thời hóa giải toàn bộ hiệu ứng buff có lợi trên người kẻ địch, đồng thời xóa bỏ toàn bộ hiệu ứng bất lợi trên bản thân của ta.

(Phải sử dụng Ỷ Thiên Kiếm)

 

      Số kỹ năng còn lại (chưa ra mắt):

          Tổng Quyết Thức (Tổng Quyết Tâm Pháp).

          Phá Kiếm Thức (Phá các loại Kiếm).

          Phá Đao Thức (Phá các loại Đao).

          Phá Tiên Thức (Phá các loại Đoản Kiếm + Song Thích).

          Phá Tiễn Thức (Phá Ám Khí + Phản đòn).

          Phá Sách Thức (Phá Trảo).

 

       Đặc biệt:

          Sử dụng các chiêu thức trong bộ Độc Cô Cửu Kiếm không bị giãn cách thời gian chờ chuyển các chiêu thức khác kể cả võ học không cùng loại vũ khí.

 

  Võ hc cm đa:

Thông qua cấm địa Nhạn Môn Quan có thể nhận được trang chiêu thức và tàn quyển các bộ võ công, nội công dưới đây:

          Kinh Hồng Đao Pháp

          Nghịch Thiên Tà Công

          Tuyết Trai Kiếm Pháp 

 

     Kinh Hồng Đao Pháp (thông số tầng 1): 

 

Hiển thị

Chiêu thức

Thuộc tính

 

Vô Song Toái Hồn

 

 

Toàn Phong Nộ Trảm

 

 

Thiên Quân Trụy Địa

 

 

Tỏa Tâm Đoạt Mệnh

 

 

Như Ảnh Tùy Hình

 

 

Hoành Mi Lãnh Đối

 

 

Xuân Nê Hộ Hoa

 

 

Đao Nhẫn Phong Bạo

 

 

  Tuyết Trai Kiếm Pháp (thông số tầng 1):

Thuộc tínhHình ảnh
  

 

Thuộc tínhHình ảnh
  

 

Thuộc tínhHình ảnh
  

 

Thuộc tínhHình ảnh
  

 

Thuộc tínhHình ảnh
  

 

Thuộc tínhHình ảnh
  

 

Thuộc tínhHình ảnh
  

 

Thuộc tínhHình ảnh
  

 

  Võ hc chiến trường: 

Thông qua hoạt động chiến trường U Vân Thập Lục Châu có thể đổi trang sách võ học Lưu Vân Kiếm Pháp.

  

  Lưu Vân Kiếm Pháp:

 

Thuộc tínhHình ảnh
  

 

Thuộc tínhHình ảnh
  

 

Thuộc tínhHình ảnh
  

 

Thuộc tínhHình ảnh
  

 

Thuộc tínhHình ảnh
  

 

Thuộc tínhHình ảnh
  

 

Thuộc tínhHình ảnh