Người chơi khi tham gia game ở phiên bản Hoa Sơn Luận Kiếm và có Vip Danh Tuấn Giang Hồ sẽ nhận được những đặc quyền sau:

 

 

  

                                                                                          Số đặc quyền                                                                                

Nội dung đặc quyền

Đặc quyền 1

Nhiệm vụ bắt cóc

Người chơi không có Danh Tuấn Giang Hồ tham gia nhiệm vụ bắt cóc nhận bạc không khóa tối đa là 1 lượng.

Đặc quyền 2

Tăng chuyển hóa Tu Vi

Cách một khoảng thời gian, hệ thống sẽ chuyển kinh nghiệm thành Tu Vi. Một phần trong đó (khoảng 30%) bị chuyển vào Thục Hồi Trì, hệ thống Danh Tuấn Giang Hồ sẽ giúp người chơi chuộc lại số điểm kinh nghiệm bị đưa vào Thục Hồi Trì. 

Đặc quyền 3

Tu luyện và bày bán offline

Danh Tuấn Giang Hồ có thể bày bán và tu luyện nội công võ công khi offline, giúp cho nhân vật mãi mãi không thoát game.

Đặc quyền 4

Tự động phân phối kinh nghiệm

Kinh nghiệm nhận được có thể căn cứ vào tốc độ để tự động phân phối thành 5 loại kinh nghiệm, duy trì tốc độ chuyển hóa nhanh nhất.

Đặc quyền 5

Nhận được chân khí nhanh hơn

Khi tu luyện kinh mạch, tốc độ nhận chân khí của người sử dụng Danh Tuấn Giang Hồ nhanh gấp 5 lần người bình thường.

Đặc quyền 6

Nâng cao hiệu suất luyện nhóm

Người dùng Danh Tuấn Giang Hồ có thể nhận được thêm 25% chuyển hóa tu vi trong quá trình luyện nhóm.

Đặc quyền 7

Chiết khấu tu vi cần có để tu luyện nội công môn phái

Danh Tuấn Giang Hồ có nội công môn phái đạt đến yêu cầu tương ứng, tỉ lệ nhu cầu tu vi cần có để tu luyện nội công môn phái giảm.

Đặc quyền 8

Tăng phần thưởng tính năng Đoạt Sách Môn Phái

Nâng cao xác suất nhận được trang chiêu thức, nội công môn phái và bình thư trong tính năng Đoạt Sách Môn Phái.

Đặc quyền 9

Mang được nhiều tiền hơn

Có thể mang 10 đĩnh bạc vụn và 1000 đĩnh bạc thường, không có Danh Tuấn thì chỉ có thể mang 8 đĩnh bạc vụn và 30 đĩnh bạc thường.

Đặc quyền 10

Tăng dung lượng kho

Tăng kho chứa đồ tại Tiền Trang từ 18 ô lên 36 ô.

Đặc quyền 11

Tăng số ô trong sạp bày bán

Tăng số ô trong sạp bày bán từ 30 ô tăng lên 60 ô.

Đặc quyền 12

Quà thưởng nhiệm vụ kỳ ngộ

Có tỷ lệ cao trong nhiệm vụ Kỳ Ngộ nhận được quà thưởng đạo cụ cực phẩm.

Đặc quyền 13

Giang Hồ Hào Kiệt

Đánh bại giang hồ hảo thủ có thể dẫn dụ giang hồ hào kiệt xuất hiện, đánh bại giang hồ hào kiệt có thể nhận được quà thưởng bảo vật phong phú.

Đặc quyền 14

Được xem bói

Cho phép Quẻ Sư mở nghề Bói Quẻ, đoán họa phúc cho mọi người.

Đặc quyền 15

Phím tắt đổi thời trang

Tính năng điều chỉnh phím tắt đổi thời trang cấp tốc, có thể đổi nhiều bộ trang phục.

Đặc quyền 16

Sự kiện mua chung

Người dùng Danh Tuấn Giang Hồ có thể tham gia sự kiện mua nhóm tổ chức mỗi tuần, có thể nhận thêm nhiều đạo cụ ưu đãi.

Đặc quyền 17

Mua giang hồ kỳ trang

Giang hồ kỳ trang là ngoại trang tượng trưng cho một loại danh phận trong giang hồ, Bộ danh phận đặc biệt trong Trân Các chỉ có Danh Tuấn Giang Hồ mới mua được.

Đặc quyền 18

Đăng nhập nhanh

Có thể vào game khi server đầy, không cần phải chờ.

Đặc quyền 19

Cầm Sư có kỹ năng công kích bằng âm luật

Cầm Sư chỉ cần tấu lên khúc dạo đầu thì hệ thống sẽ tự động đàn tiếp kích hoạt kỹ năng âm luật công kích.

Đặc quyền 20

Nhiệm vụ đặc biệt

Có thể tham gia sự kiện và nhiệm vụ dành riêng cho Danh Tuấn Giang Hồ nhận được nhiều quà thưởng và niềm vui bất ngờ.

Đặc quyền 21

Thu thập nghề phong phú

Tăng cao tỉ lệ thành công khi thu thập nghề nghiệp, từ đó có thu nhập hậu hĩnh.

Đặc quyền 22

Ăn no có phúc lợi

Thức ăn của Trù sư nấu khi ăn đến độ no nhất định thì hiệu quả tăng thêm.

Đặc quyền 23

Đặc quyền phát ngôn

Hưởng đặc quyền kênh chat.

 

 

Thiếu Hiệp Tinh Tu

Người chơi Giang Hồ Danh Tuấn có thể tiến hành Thiếu Hiệp Tinh Tu, hưởng thụ 3 đặc quyền chí tôn

    - Mỗi ngày chân khí tăng giới hạn 30%

    - Bạc vụn diễn võ tối đa tăng 100 lượng

    - Mỗi ngày dùng bạc vụn tối đa 410 lượng