Giới thiệu:

         Tăng mới tính năng Điểm Chuyên Gia Nhàn Rỗi, người chơi có thể thông qua một số hoạt động cơ bản trong game để nhận điểm số tương ứng (như cấm địa, môn phái chiến), thông qua những điểm này có thể đổi một số chiêu thức võ học giang hồ ở giao diện đổi điểm số trong giao diện Hành Tẩu Giang Hồ.

 

 


         Vào game là có thể nhìn thấy Điểm Chuyên Gia và Điểm Nhàn Rỗi hiện tại của nhân vật, có thể thông qua tham gia hoạt động trong game để nhận được, sau khi chọn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết trong khu sự kiện
         Điểm Chuyên Gia và Điểm Nhàn Rỗi có thể đổi trang bị và bí tịch võ học.          Khi trỏ chuột vào dấu "?" có thể xem nhận điểm số tương ứng cần tham gia sự kiện.         Tích cực tham gia các sự kiện trong giang hồ sẽ nhận được nhiều Điểm Nhàn Rỗi và Điểm Chuyên Gia.
         Chọn "Đổi điểm" để tiến hành đổi các vật phẩm.