Mỗi người chơi đều có sự lựa chọn một môn phái mà mình yêu thích để hành tẩu giang hồ. Sau khi gia nhập môn phái các bạn cần phải tham gia các hoạt động môn phái. Hoàn thành các hoạt động này người chơi sẽ nhận được điểm cống hiến môn phái.

  Hướng dn: Bấm vào icon Phái ở góc dưới bên phải màn hình sau đó chọn mục Cống Hiến Sư Môn.

 

 

Hằng ngày người chơi cần phải tham gia các hoạt động mà môn phái yêu cầu để nhận được nhiều điểm cống hiến môn phái.

 

 

  Phần thưởng:

     Thông qua sự kiện môn phái hằng ngày có thể nhận được điểm cống hiến môn phái. Cống hiến càng nhiều có thể được nhiều phần thưởng.

     Cống hiến môn phái còn có xác xuất được giảm điểm pháp độ.

     Điểm cống hiến môn phái có thể dùng để đổi vũ khí và trang bị tại NPC Người đổi điểm cống hiến tại Môn Phái (có hạn sử dụng).