Chúc mừng khun****** đã quay được Ball Thỏ (15 điểm)         Chúc mừng khun****** đã quay được Ball Thỏ (15 điểm)         Chúc mừng khun****** đã quay được Ball Khỉ (10 điểm)        

tổng thú cưng đã lắc - cùng nhau lắc cùng nhau nhận quà

108747

9,999

Nhận

29,999

Nhận

49,999

Nhận

69,999

Nhận

99,999

Nhận

 

Sưu tập thú cưng trong Cửu Âm Chân Kinh chắc hẳn là sở thích của rất nhiều nam thanh nữ tú.

Đến với sự kiện lần này, những bạn thú cưng xinh xắn sẽ biến hình trong các quả BALL ngộ nghĩnh và đem đến nhiều bất ngờ cho nhân sĩ Cửu Âm Chân Kinh!

Thời gian

- Từ ngày 18/05 đến 16h00 ngày 25/05/2020.

Phạm vi

- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

- Người chơi sử dụng GOSU để mua lượt, có thể lắc 1 lần hoặc 10 lần. Mỗi lần lắc sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 quả bóng kèm theo tích điểm tương ứng.

- Tích lũy điểm số qua các lần lắc, bạn sẽ đổi được các phần quà giá trị tương ứng.

- Khi số lượng bóng toàn bộ người chơi lắc đạt mốc, thì toàn bộ người chơi sẽ cùng nhau nhận được các mốc thưởng.

Cách nhận lượt quay

- Người chơi sử dụng GOSU để tiến hành mua lượt quay.

Lượt quay

GOSU

1

100

10

980

50

4,900

100

9,800

Tích điểm số may mắn

- Mỗi lượt lắc sẽ ngẫu nhiên nhận được các quả bóng may mắn tương ứng với các tích điểm như sau:

STT

Phần thưởng

Tích điểm

1

Ball Khỉ

10

2

Ball Thỏ

15

3

Ball Ali

25

4

Ball Gấu

50

5

Ball Bạch Điêu

75

6

Ball Sóc

100

7

Ball Gà

150

8

Ball Ngao Ô

250

9

Ball Chung Linh Điêu

500

10

Ball Phóng Phong Tranh

1000

11

Ball Phá Thiên Đao

0

- Đặc biệt, 100% nhận Ball Phá Thiên Đao khi số lượt lắc đạt 8001 lượt.

- Mỗi ID chỉ nhận được duy nhất Ball Phá Thiên Đao.

- Lắc càng nhiều, tỉ lệ nhận được sẽ càng tăng.

Phần thưởng

Phần thưởng đạt mốc

- Toàn bộ người chơi lắc sẽ được tích lũy bóng, bóng lắc đạt mốc nào thì toàn bộ người chơi sẽ được nhận thưởng.

- Điều kiện nhận: Tài khoản phải lắc tối thiểu 5 lần.

- Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần.

Ball

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

9,999

Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày)

1

Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

3

Khóa

Túi Mở Rộng Ưu

2

Khóa

29,999

Môn Phái/Thế Lực Tham Ngộ Bản (30 ngày)

1

Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Khóa

Kim Nguyên Tái Sinh Đan

5

Khóa

49,999

Pet Phóng Phong Tranh

1

Không Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Khóa

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Khóa

69,999

Huyền Ngọc Phấn

1

Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

10

Khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

100

Khóa

99,999

PVC Thiều Hoa Lưu Tử Y

1

Không Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

10

Khóa

Hiệp Khách Lệnh (10)

5

Khóa

Lưu ý:

- Đối với những người chơi đã có PVC Thiểu Hoa Lưu Tử Y, BQT sẽ hỗ trợ quy đổi thành 3 Thẻ Đổi PVC 2 Sao hoặc 30 Hộp Kỳ Trân.

Đổi thưởng

- Thời gian đổi tích điểm: Đến 23h59 ngày 31/5/2020.

- Người chơi sử dụng tích điểm để đổi các vật phẩm trong shop, đổi thành công thì sẽ trừ đi tích điểm tương ứng với gói quà.

TẤT CẢ MÁY CHỦ CỬU ÂM CHÂN KINH 

Gói

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tích điểm

Tính chất

1

Hãn Huyết Bảo Mã

1

36000

Không khóa

2

Hoa Cung Tú Cầu

5

10000

Không Khóa

3

Tọa kỵ Phi Hỏa Lưu Tinh

BQT hỗ trợ chuyển nhân vật

1

10000

Khóa

4

Tọa kỵ Ngọc Tiêu Dao

1

10000

Không Khóa

5

PVC Long Phách Đao Tiêu

1

5000

Không Khóa

6

PVC Thập Phương Song Kiếm

1

2600

Không Khóa

7

PVC Thiên Tội Đao

1

2000

Không khóa

8

Thẻ Đổi Phong Vật Chí Chí Tôn

1

1600

Không Khóa

9

Pet Chung Linh Điêu

1

1500

Không Khóa

10

PVC Chu Cẩm Tuyết Điêu

1

1200

Không Khóa

11

PVC Hoàng Kim Giáp

1

1000

Không khóa

12

Ngao Ô

1

1000

Không khóa

13

Võ học Phật Tâm Chưởng

Mở ra skill sẽ không khóa

1

1000

Khóa

14

Khinh Công Điệp Luyến Hoa

BQT hỗ trợ chuyển nhân vật

1

1200

Khóa

15

Khinh Công Hoành Tiêu Tứ Quyết

BQT hỗ trợ chuyển nhân vật

1

1200

Khóa

16

Võ Kỹ Tuyết Trai

1

2000

Không Khóa

17

Võ Kỹ Đoạn Tình

1

1800

Không Khóa

18

Kỳ Ngộ Thế Lực (tùy chọn)

Liên hệ CSKH để nhận

1

400

Khóa

19

Mảnh Phỉ Thúy

10

130

Không Khóa

20

Quà Thế Lực Ẩn Thế

Giới hạn đổi 40

2

80

Khóa

21

Thẻ Danh Dự Lễ Hạp

Giới hạn đổi 40

2

50

Khóa

22

Binh Lục - Thượng

Giới hạn đổi 40

10

50

Khóa

23

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

Giới hạn đổi 40

50

80

Khóa

24

Bách Niên Tuyết Liên Quả

Giới hạn 30

5

30

Khóa

Gói Nội Tu

Giới hạn 40

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

100

Khóa

Hổ Phách Nội Tu Đan

5

Khóa

Thúy Ngọc Nội Tu Đan

5

Khóa

Triều Dương Nội Tu Đan

5

Khóa

Bách Niên Tuyết Liên Quả

5

Khóa

Gói Hỗn Nguyên

Giới hạn 40

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

50

350

Khóa

Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển

50

Khóa

Bách Niên Tuyết Liên Quả

10

Khóa

 

MÁY CHỦ CẨM Y VỆ 

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tích điểm

Tính chất

Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển

Giới hạn đổi 70

1

900

Không Khóa

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

Giới hạn đổi 70

1

800

Không khóa

Đả Cẩu Bổng - Tàn quyển

Giới hạn đổi 70

1

350

Không Khóa

Quà Cổ Phổ - Tàn quyển

Giới hạn đổi 70

1

600

Không Khóa

Gói Nội Công (1)

1

135

Khóa

Gói Nội Công (10)

10

1300

Khóa

Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển

Giới hạn đổi 40

5

1800

Không Khóa

Nghịch Thiên Tà Công - Tàn quyển

Giới hạn đổi 40

5

1200

Không Khóa

Tàn Dương Công Quyết - Tàn quyển

Giới hạn đổi 40

5

950

Không Khóa

May Mắn Phù (20)

Giới hạn đổi 40

20

50

Khóa

MÁY CHỦ S1 - S12

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tích điểm

Tính chất

Thư Quyển Tín Vật (Dã Cầu Quyền)

Đổi Dã Cầu Quyền level 7-12

100

12000

Không Khóa

Dã Cầu Quyền Tàn Quyển

Đổi Dã Cầu Quyền level 1-6

100

100

Không Khóa

Thần Hành Bách Biến - Tàn quyển

1

200

Không Khóa

Thánh Hỏa Lệnh - Tàn quyển

Giới hạn đổi 70

1

300

Không Khóa

Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển

Giới hạn đổi 70

1

300

Không Khóa

Mảnh Thác Bản

Giới hạn đổi 40

5

1350

Không Khóa

Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển

Giới hạn đổi 40

5

750

Không Khóa

Nghịch Thiên Tà Công - Tàn quyển

Giới hạn đổi 40

5

500

Không Khóa

Tàn Dương Công Quyết - Tàn quyển

Giới hạn đổi 40

5

500

Không Khóa

Ma Môn Lệnh

10

20

Khóa

Hoang Thú Thạch

10

20

Khóa

Thuần Dương Phù Kiếm

Giới hạn đổi 15

200

125

Khóa

Phần thưởng Bảng Xếp Hạng

- Đạt TOP 10 BXH và Tích Điểm đạt 80.000 trở lên mới đủ điều kiện nhận thưởng.

- BQT sẽ dựa vào BXH sau khi kết thúc sự kiện lúc 16h00 ngày 25/05/2020 để xác định TOP nhận thưởng. BXH sẽ tính tổng tích điểm của mỗi tài khoản nên đổi gói quà sẽ không ảnh hưởng đến điểm tổng trên BXH đua top.

- Nếu có từ 2 người chơi trở lên có cùng tích điểm thì người chơi lên trước sẽ ưu tiên xếp hạng cao hơn.

- Tài khoản đạt TOP chọn máy chủ nào thì sẽ nhận quà tương ứng với phần quà máy chủ đó.

- Đối với phần quà BXH TOP 1 - 2 ở máy chủ Cẩm Y Vệ, người chơi có thể tùy chọn nhân vật học trực tiếp toàn bộ chiêu thức đó. Yêu cầu này gửi về site Hỗ trợ để BQT chuyển đổi. Phần quà cố định vào 1 nhân vật, BQT không hỗ trợ tách tàn hay giao dịch.

HạngPhần thưởng
Máy chủ S1-12Máy chủ S13

1

Võ học Cổ Phổ level 10 (tùy chọn)

hoặc

Võ học Hoa Vô Khuyết level 8

Võ học Cổ Phổ level 3 (tùy chọn)

- Hoa Thần Thất Thức

- Huyết Hải Ma Đao

- Thánh Hỏa Lệnh

Cố định vào 1 nhân vật

200 Hỏa Cán Đài

2

Võ học Cổ Phổ level 8 (tùy chọn)

hoặc

Võ học Hoa Vô Khuyết level 6

Võ học Cổ Phổ level 3 (tùy chọn)

- Huyết Hải Ma Đao

- Thánh Hỏa Lệnh

Cố định vào 1 nhân vật

100 Hỏa Cán Đài

3

Võ học Cổ Phổ level 3 (tùy chọn) 20 Tàn quyển Cổ Phổ (tùy chọn) 
100 Hỏa Cán Đài
4-580 Hỏa Cán Đài
6-1050 Hỏa Cán Đài

 Lưu ý

- Quà hạng 3: Cổ phổ level 3 (tùy chọn) và Tàn quyển Cổ Phổ (tùy chọn) có thể chọn các bộ: Huyết Hải, Thánh Hỏa Lệnh, Tham Hợp Chỉ, Thái Cực Quyền, Mị Ảnh, Đả Cẩu Bổng hoặc Long Trảo Thủ.

- Bộ võ học Hoa Thần Thất Thức (HVK) sẽ khóa và người chơi tùy chọn 1 nhân vật nam để nhận. Hoặc BQT sẽ hỗ trợ phân giải skill thành Tú cầu, nhưng chỉ nhận lại 50% cụ thể: Bộ level 6 = 32 Tú CầuBộ level 8 = 60 Tú Cầu và 50% Cung Chủ Lệnh. Người chơi có thể tùy chọn bộ võ học hoặc Tú Cầu.

- Quà Cổ Phổ Tàn Quyển mở ra nhận được 1 trong các tàn: Thái Cực Quyền, Tham Hợp Chỉ, Mị Ảnh, Đả Cẩu Bổng hoặc Long Trảo Thủ.

- Gói Nội Công Tàn Quyển mở ra nhận được 1 trong các tàn: Vô Vọng, Nghịch Thiên, Tàn Dương, Hỗn Nguyên, Tử Hà, HĐK, Băng Tâm, Ngũ Hành, Độc Thiềm.

- Quà Thế Lực Ẩn Thế Dựa vào CAC mở ra sẽ nhận được các vật phẩm sau:

♦ Đối với máy chủ Nội Công 3: Môn phái ẩn thế và thế lực mở ra nhận được 500 danh vọng và 50 thẻ đổi nội công tương ứng.

♦ Đối với các máy chủ Nội Công 6: Môn phái ẩn thế và thế lực mở ra nhận được 2000 danh vọng và 200 thẻ đổi nội công tương ứng.

♦ Thẻ đổi nội công tương ứng từng ẩn thế, thế lực như sau: VCM (Điểm Cống Hiến), ĐHĐ (Đào Hoa Lệnh), DHC (Mặc Ngọc Lệnh), TGT (Ngọc Phong Lệnh), VTST (Thẻ Vạn Thú), KCTG (Thẻ Kim Châm). 

 

  

*Một vài hình ảnh

- Võ kỹ Tuyết Trai Kiếm Pháp

- Võ kỹ Đoạn Tình Thất Tuyệt

- PVC Thập Phương Song Kiếm

 

- Khinh Công Điệp Luyến Hoa 

- Khinh công Hoàng Tiêu Tứ Quyết

- Võ học Phật Tâm Chưởng