Hướng dẫnNhấp phím K để mở giao diện kỹ năng, chọn kinh mạch thì sẽ xuất hiện giao diện kinh mạch.

Trước tiên cần xem kết cấu tổng thể của hệ thống kinh mạch, chia làm 3 cột trái, giữa và phải. Dưới đây sẽ giải thích rõ cho người chơi theo thứ tự này

 • Đầu tiên là cột bên trái

Kinh mạch chân nguyên bản mệnh: Thuộc kinh mạch cơ bản.

Yêu cầu đả thông: Tọa vong Công tầng 20, mở tầng 1 của kinh mạch này (tổng là 6 tầng).

Kinh mạch nội công môn phái:

Thuộc hế thống kinh mạch môn phái, hàng bên phái là kinh mạch tương ứng của bát đại môn phái, nhấp chọn môn phái cần xem có thể thấy được 10 huyệt vị tương ứng, 10 huyệt vị tương ứng nội công 10 cấp khác nhau. Muốn đả thông hết 10 huyệt vị này cần học được nội công tầng 10.

Tầng 1: 1 Nội tầng 25 mới có thể đả thông huyệt vị này.

Tầng 2: 2 Nội tầng 20 mới có thể đả thông huyệt vị này.

Tầng 3: 3 Nội tầng 20 mới có thể đả thông huyệt vị này.

2 loại kinh mạch hệ thống có tổng cộng 9 kinh mạch, có thể học được hết, nhưng chí cò thể đồng thời kích hoạt được 8 đường. Ví dụ như hình trên: vì tôi đã kích hoạt kinh mạch chân nguyên bản mệnh rồi nên kinh mạch môn phái Cực Lạc cốt ở phía dưới ở trạng thái chưa kích hoạt.

 • Cột chính giữa

Chu Thiên: Dựa vào tình hình đả thông kinh mạch mà tính, chưa đả thông 2 mạch Nhậm, Đốc cần thời gian tương đối dài, hành công chậm chạp, khoảng 3 ngày;Đả thông xong. giống như mở cửa cống xả, tăng rất nhanh.

Cột chân khí ở giữa cùng loại với cột kinh nghiệm.

Cách nhận được chân khí:

Trong chiến đấu, sử dụng chiêu thức gây sát thương, có thể nhận được chân khí.

Trong hoạt động thường ngày, khi rèn luyện nhận chân khí tương ứng.

Trong hoạt động sống, khi nhận được tâm đắc có thể nhận được chân khí tương ứng.

Chân khí nhận được chịu ảnh hưởng của các nhân tố sau:

Danh Tuấn Giang Hồ có thể nhận được nhiều chân khí hơn

Có hạn chế số lượng chân khí nhận được mỗi ngày, căn cứ tích lũy chân khí nhận được để giảm số lượng chân khí nhận 1 ngày

Có chân khí rồi, nhấp nút bên dưới thì có thể tu luyện kinh mạch.

Hiệu quả tu luyện kinh mạch, xem hình dưới đây sẽ hiểu.

 • Cột bên phải

Phái trên là cột kích hoạt kỹ năng (8 cái), phía dưới là cột kỹ năng dự bị (24 cái)

Làm sao kích hoạt cột kỹ năng: Mỗi khi tăng thêm cột kỹ năng N thì cần điểm võ kỹ N lần của 2.

Ví dụ: tăng cột kỹ năng đầu tiên cần 1 điểm võ kỹ, cột thứ 2 là 2. Tăng 8 cột kỹ năng cần điểm võ kỹ lần lượt là 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128.

Cột kỹ năng dự bị phía dưới là 3 bộ võ học của mỗi phái bát đại phái. Mỗi bộ võ học có thể kích hoạt 2 chiêu tương ứng. Sau khi kích hoạt chiêu thức sẽ có thể xuất liên chiêu không cần điều tức.

Chiêu thức tương ứng 3 bộ võ học bát đại phái như hình sau:

Bộ võ học hỗ trợ cho Kinh Mạch
 • Nga Mi
 • Kim Đỉnh Miên Chưởng
 • Vân Hà Thích
 • Ly Biệt Thích
 • Quân Tử Đường
 • Lạc Anh Phi Hoa Kiếm
 • Vô Nhai Kiếm Pháp
 • Tiêu Dao Thoái Pháp
 • Ngũ Khí Trình Tường
 • Vân Đạm Phong Khinh
 • Ly Hồn Khứ Ảnh
 • Anh Hùng Lệ
 • Hồi Phong Nhất Kiếm
 • Tam Diệp Lạc Mai
 • Cương Phong Thôi Vân
 • Triều Vân Mộ Vũ
 • Ly Sầu Biệt Tự
 • Phi Yên Phản
 • Hải Thiên Nhất Tuyến
 • Côn Ngọc Thu Sương
 • Cái Bang
 • Khốc Tang Bổng Pháp
 • Liên Hoa Chưởng
 • Linh Xà Bổng Pháp
 • Cẩm Y Vệ
 • Thất Hồn Đao Pháp
 • Ưng Trảo Quyền
 • Truy Hồn Trảo
 • Cùng Đồ Chi Khốc
 • Dẫn Liên Nhập Thủy
 • Xà Bàn Thanh Trúc
 • Hồn Thôi Mộng Oanh
 • Trác Mục Tranh Châu
 • Huyết Vũ Tinh Phong
 • Như Tang Khảo Tỉ
 • Liên Ngẫu Đồng Căn
 • Xà Khẩu Phong Châm
 • Hồn Tán Phách Phi
 • Ưng Kích Trường Không
 • Đại Mạc Cô Hồn
 • Thiếu Lâm
 • Thái Tổ Trường Quyền
 • Đạt Ma Côn Pháp
 • Vi Đà Côn Pháp
 • Đường Môn
 • Phân Quang Tróc Ảnh Thích
 • Kim Xà Thích
 • Mê Hồn Tiêu
 • Phiên Thiên Tích Địa
 • Như Lai Hạ Phàm
 • Đầu Tiên Đoạn Lưu
 • Mục Loạn Tình Mê
 • Tùy Hành
 • Câu Hồn Nhiếp Phách
 • Tiến Bộ Xung Chủy
 • Phật Môn Quảng Độ
 • Phục Hổ Thính Phong
 • Hỏa Thụ Ngân Hoa
 • Lân Tiềm
 • Phi Tản Thiên Hoa
 • Cực Lạc Cốc
 • Hủ Cốt Chưởng
 • Thiên Địa Diệt Tuyệt Thích
 • Truy Phong Đao
 • Võ Đang
 • Lưỡng Nghi Kiếm Pháp
 • Thanh Phong Kiếm Pháp
 • Thái Cực Kiếm
 • Tạc Cốt Đảo Tủy
 • Ôn Thần Tứ Dật
 • Nhất Đao Lưỡng Đoạn
 • Cực Đạo Hồi Quy
 • Phong Thanh Tế Tuyệt
 • Yến Tử Lược Ba
 • Huyết Ngưng Thất Bộ
 • Ác Quỷ Tranh Thực
 • Trục Điện Truy Phong
 • Âm Dương Hậu Liệt
 • Thanh Âm U Vận
 • Yến Tử Kinh Đàm