Hướng dẫn nhận kĩ năng thượng thừa tầng 6 - 7

 

Sau khi người chơi đạt Tam Nội tầng 20 trở lên thì tiến hành nhận nhiểm vụ và hoàn thành sẽ có thể nhận được kỹ năng tầng 6 - 7.

 

 

 

  Điều kiện:

     Gia nhập một trong bát đại môn phái.

     Nội công 3 Môn phái đạt tầng 20 trở lên.

     Đạt 50.000 điểm Danh vọng.

     Lệnh bài Danh dự môn phái: Tầng 6 (15lb) , Tầng 7 (20lb).

 

  NPC nhận khiêu chiến:

 

Map

NPC

Tọa độ

Thiếu Lâm

Tố Vân

(827,383)

Nga Mi

Võ Châu Thanh

(498,158)

Quân Tử Đường

Vân Yên

(505,448)

Cái Bang

Du Thành

(544,351)

Đường Môn

Đường Xung Thiên

(989,-124)

Cực Lạc Cốc

Lý Cương Mãnh

(161,-12)

Cẩm Y Vệ

Gia Cát Thoan

(362,-91)

Võ Đang

Hạng Vân Không

(486,342)

 

 Nhiệm Vụ:

Muốn đạt được phần thưởng này, người chơi cần hoàn thành 2 trong 3 nhiệm vụ (tầng 6) và 3 trong 4 nhiệm vụ (tầng 7) ngẫu nhiên của vật phẩm khiêu chiến. Sau khi hoàn thành có thể chọn 1 trong 4 bí tịch tầng 6, 7 để làm phần thưởng.

 

 

 Lưu ý: Khi nhận vật phẩm khiêu chiến thì sẽ ra 4 kĩ năng ngẫu nhiên trong bộ kĩ năng.