Nga Mi Nội Công 3:  Phi Huyn Vũ Kinh

Icon

Giới thiệu nội công

Tập Đại Thành của Nga Mi Nội Công Tâm Pháp. Vốn là Đạo Giáo Kinh, sau chuyển đến Nga Mi, nhiều lần chỉnh sửa, thành Võ Học Mật Pháp nay. Trên dựa Cửu Thiên Nạp Khí Hải, Hạ lấy Ngũ Hành định Đan Điền, Ngoại Quyển càn Khôn, Nội Tu Âm Dương, Phương Năng Đại Thừa.

Số Tầng

Giải thích

Hình

6-15

Thư Hoạt Kinh Mạch: Mỗi lần xuất chiêu công kích đều có thể hồi phục 1% khí huyết tối đa trong 5s

Lăng Không Hoán Khí: Sau khi dùng Xuyên Vân Tung có thể Lăng Không Hoán Khí,trong 3s có thể sử dụng Xuyên Vân Tung liên tục

16-25

Thư Hoạt Kinh Mạch: Mỗi lần xuất chiêu công kích đều có thể hồi phục 1.5% khí huyết tối đa trong 5s

Lăng Không Hoán Khí: Sau khi dùng Xuyên Vân Tung có thể Lăng Không Hoán Khí,trong 3s có thể sử dụng Xuyên Vân Tung liên tục

26-35

Thư Hoạt Kinh Mạch: Mỗi lần xuất chiêu công kích đều có thể hồi phục 2% khí huyết tối đa trong 5s

Lăng Không Hoán Khí: Sau khi dùng Xuyên Vân Tung có thể Lăng Không Hoán Khí,trong 3s có thể sử dụng Xuyên Vân Tung liên tục

36

 

Thư Hoạt Kinh Mạch: Mỗi lần xuất chiêu công kích đều có thể hồi phục 2% khí huyết tối đa trong 5s, có tỷ lệ hồi phục khí huyết x2

Lăng Không Hoán Khí: Sau khi dùng Xuyên Vân Tung có thể Lăng Không Hoán Khí,trong 3s có thể sử dụng Xuyên Vân Tung liên tục

 

Kích hoạt (36)

Khí huyết cực hạn +3720

Nội lực cực hạn +1060

Sức đỡ đòn cực hạn +1800

Nội công phòng ngự +95

Sát thương do chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu tạo thành +20% Sát thương do chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực tạo thành +16%