Hoạt Động Hằng Ngày

Luyện công nhóm, do thám, đoạt thư, cấm địa... là những hoạt động hàng ngày không thể thiếu trong game. Tham gia các hoạt động ngày người chơi có thể nhận được các vật phẩm tăng sức mạnh cho nhân vật.

 Thời gian sự kiện:

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 21/12/2013

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 27/12/2013

 Phạm vi sự kiện:

 Tất cả tài khoản tham gia Cửu Âm Chân Kinh tại máy chủ Thái Sơn.

 Nội dung sự kiện: Người chơi tham gia hoàn thành các hoạt động do thám, luyện công, đoạt thư, cấm địa ... theo quy định trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được các vật phẩm hấp dẫn và có giá trị theo từng ngày.  

Mốc thời gian

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

Ngày 1: Do thám và luyện nhóm

Tuyết Liên Quả

1

 Sử dụng nhận được 10.000 Tu vi

Chân Khí Đan

1

Thông qua chiến đấu, lịch luyện, tâm đắc chuyển hóa chân khí tăng +10%

Ngày 2: Do thám và luyện nhóm

Tuyết Liên Quả

3

Sử dụng nhận được 10.000 Tu vi

Chân Khí Đan

3

Thông qua chiến đấu, lịch luyện, tâm đắc chuyển hóa chân khí tăng +10%

Ngày 3: Tuần tra và thích quán

Tuyết Liên Quả

3

Sử dụng nhận được 10.000 Tu vi

Chân Khí Đan

3

Thông qua chiến đấu, lịch luyện, tâm đắc chuyển hóa chân khí tăng +10%

Đại Uyển Mã (khóa)

1

Tọa kỵ tuyệt đẹp

Ngày 4: Tuần tra và thích quán

Tuyết Liên Quả

5

Sử dụng nhận được 10.000 Tu vi

Chân Khí Đan

5

Thông qua chiến đấu, lịch luyện, tâm đắc chuyển hóa chân khí tăng +10%

Công cụ sửa chữa

10

Phục hồi 10 điểm độ bền cho trang bị

Ngày 5: Luyện nhóm và đoạt thư

Tuyết Liên Quả

5

Sử dụng nhận được 10.000 Tu vi

Chân Khí Đan

5

Thông qua chiến đấu, lịch luyện, tâm đắc chuyển hóa chân khí tăng +10%

Công cụ sửa chữa

20

Phục hồi 10 điểm độ bền cho trang bị

Ngự Phong Thần Thủy (3 ngày)

1

Tăng tốc độ di chuyển

Ngày 6: Luyện nhóm và đoạt thư

Tuyết Liên Quả

10

Sử dụng nhận được 10.000 Tu vi

Chân Khí Đan

10

Thông qua chiến đấu, lịch luyện, tâm đắc chuyển hóa chân khí tăng +10%

Công cụ sửa chữa

50

 Phục hồi 10 điểm độ bền cho trang bị

Ngày 7: Đoạt thư và Mộ Sắc Chi Thôn

Tuyết Liên Quả

10

Sử dụng nhận được 10.000 Tu vi

Chân Khí Đan

10

Thông qua chiến đấu, lịch luyện, tâm đắc chuyển hóa chân khí tăng +10%

Công cụ sửa chữa

50

Phục hồi 10 điểm độ bền cho trang bị

Thời trang 7 ngày

1

Ngẫu nhiên nhận được thời trang 7 ngày