Hành Tẩu Giang Hồ

 Thời gian diễn ra sự kiện:

Thời gian bắt đầu: Sau khi kết thúc bảo trì ngày 20/12/2013

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 27/12/2013   

 Phạm vi sự kiện:                                                        

Tất cả tài khoản tham gia Cửu Âm Chân Kinh tại máy chủ Thái Sơn.      

Nội dung sự kiện:

Người chơi là nhân vật mới tạo. Sau khi đăng nhập vào game đối thoại với NPC nhiệm vụ truyền kỳ của bối cảnh người chơi đã chọn sẽ nhận được gói quà Hành Tẩu Giang Hồ.Đạt cấp thực lực theo yêu cầu bên dưới sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Gói quà Bôn Tẩu Giang Hồ

Bất Kham Nhất Kích:

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

Bách Khoa Toàn Thư

1

Hướng dẫn làm nhiệm vụ

Gói quà hành tẩu 2

1

Sử dụng nhận được phần thưởng

 

Sơ Học Sa Luyện

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

Mô tả

Đại Linh Đan

30

11

 Mỗi 2 giây phục hồi 36 điểm nội lực. Duy trì 10 giây

Tục Mệnh Hoàn

30

1

Mỗi 2 giây phục hồi 154 điểm khí huyết. Duy trì 10 giây

Hàn Nha Thảo

50

1

Tăng tốc độ EXP +25% duy trì 10 phút

Bạc vụn

50

1

Dùng nhận được 10 lượng bạc vụn

 

Sơ Khuy Môn Kính

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

Rương Trang Bị 2

1

Mở 8 ô rương trang bị trong 720 giờ

Túi Vật Phẩm 2

1

Mở 8 ô rương vật phẩm trong 720 giờ

Rương Vật Liệu 2

1

Mở 8 ô rương nguyên liệu trong 720 giờ

Hộp Nhiệm Vụ 2

1

Mở 8 ô rương nhiệm vụ trong 720 giờ

 

Lượng Hữu Tiểu Thành

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

Bách Tam Bội Đan

20

Mỗi 2s phục hồi nội lực 60, tạo sát thương hấp thụ nội lức 2%

Phục Bạch Hoàn

20

Mỗi 2s căn cứ vào khí huyết đang có phục hồi khí huyết, cực hạn 36, -5% sát thương. Duy trì 2 phút

Cửu Chuyển Thông Minh Hoàn

5

Dùng cải tử hoàn sinh phục hồi 50% khí huyết và 10% nội lức. Mỗi ngày dùng 10 viên (Chỉ sử dụng trong cấm địa)

Kim Nguyên Tái Sinh Đan

5

x2 sát thương khi đi cấm địa kéo dài 2 tiếng

 

Giá Khinh Tựu Thục

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

Bôn Tiêu (7 ngày)

1

 Tọa kỵ tuyệt đẹp Bôn Tiêu

Hồng Trang (7 ngày)

1

 Thời trang Hồng Trang tuyệt đẹp

Vô Tình (7 ngày)

1

Thời trang Vô Tình tuyệt đẹp