Danh Tuấn Giang Hồ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, bất kỳ người chơi nào thăng cấp VIP Danh Tuấn mỗi ngày, tại NPC Đại Sứ Túi Quà có thể nhận thêm 1 túi quà và thời trang đặc biệt.   

   Thời gian:

Sau khi kết thúc bảo trì ngày 20/12/2013 kéo dài mãi mãi.

   Phạm vi sự kiện:

 Tất cả tài khoản tham gia Cửu Âm Chân Kinh tại máy chủ Thái Sơn.

 Tất cả người chơi đã là Danh Tuấn Giang Hồ.   

    NPC Sự Kiện:

 Đại Sứ Túi Quà (Tiền Phú Quý) tại các đại thành thị.   

   Nội dung: 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, bất kỳ người chơi nào thăng cấp VIP Danh Tuấn mỗi ngày, tại NPC Đại Sứ Túi Quà Đặc Quyền có thể nhận thêm 1 túi quà và thời trang đặc biệt. Mỗi tuần có thể nhận ngẫu nhiên 1 bộ thời trang. 

   Phần thưởng: 

         Quà ngày: Mỗi ngày chỉ có thể nhận 1 lần Quà Đặc Quyền Danh Tuấn Giang Hồ. Mở gói quà nhận được các vật phẩm sau: 

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Như Ý Hoàn (Tiểu)

 

2

50 lượng bạc khóa

 

1

1000 danh vọng giang hồ

 

1

Trấn Tâm Hoàn 

 

1

Đồng thời mỗi tuần có thể nhận được một bộ thời trang bất kỳ tương ứng với giới tính của người chơi hiệu lực 3 ngày. 

Nam

Hình ảnh

Hàng Long Trang


Quy Trần Trang

Tàng Long Trang


 

Nữ

 

Nghê Thường Vũ Y


Điệp Luyến Hoa Trang

Tùy Phong Trang