Càn Khôn Lệnh

 Để chào mừng việc khai mở phiên bản "Hoa Sơn Luận Kiếm", tất cả người chơi trong game Cửu Âm Chân Kinh online mỗi ngày đều có thể nhận được quà bất ngờ trong thời gian sự kiện. 

 Thời gian sự kiện:

Sau khi kết thúc bảo trì ngày 20/12/2013 kéo dài mãi mãi.

 Phạm vi sự kiện:

Tất cả tài khoản tham gia Cửu Âm Chân Kinh tại máy chủ Thái Sơn.

 NPC sự kiện:  Đại sứ sự kiện (Giang Lỗi) tại các đại thành thị. 

 Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thực lực đạt "Sơ Khuy Môn Kính" và đã gia nhập môn phái, mỗi ngày bắt đầu lúc 18:00 đến gặp NPC Đại sứ sự kiện tại các thành chính lãnh 1 Càn Khôn Lệnh Bài, mỗi lệnh bài có khắc mã số. Sau 20:00 sẽ rút thưởng. Người chơi lãnh từ 20:00 - 23:30 sẽ trúng thưởng 100%. 

 

Hạng

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

1

Thẻ Danh Dự Môn Phái (200)

1

Danh Vọng (10000)

1

Bạc vụn

500

2

Thẻ Danh Dự Môn Phái (100)

1

Danh Vọng (10000)

1

Bạc vụn

200

3

Thẻ Danh Dự Môn Phái (50)

1

Danh Vọng (5000)

1

Bạc vụn

100

4

Tục Mệnh Hoàn

10

Danh Vọng (2000)

1

Đại Linh Đan

10

Chú ý:

“Càn Khôn Lệnh Bài” không thể giao dịch, sau 24h tự động hết hạn. 

Mỗi lần rút thưởng gồm có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải 3, những người còn lại là giải 4.