Bang Hội Tranh Hùng

Cửu Âm Chân Kinh tạo ra một thế giới võ hiệp chân thật nhất mà Bang Hội chính là một phần quan trọng trong thế lực giang hồ, hệ thống Bang hội trong game sẽ giúp người chơi trải nghiệm thế giới võ hiệp như thật. Việc gia nhập bang hội là cần thiết để quý nhân sĩ chinh phục thế giới võ lâm.

 Thời gian sự kiện:

Thời gian bắt đầu: 0:00 ngày 21/12/2013

Thời gian kết thúc: 09:00 ngày 28/12/2013

 Phạm vi sự kiện:

Tất cả tài khoản tham gia Cửu Âm Chân Kinh tại máy chủ Hoa Sơn. 

 Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đạt nội công tầng thứ 5 trở lên có thể đến gặp NPC Sứ Giả Bang Hội tại môn phái hoặc các thành thị để tiến hành tạo bang và gia nhập bang phái.

Đồng thời các thành viên của bang hội phải tích cực tham gia vận tiêu. Sau khi kết thúc sự kiện, dựa theo bảng xếp hạng Vận Tiêu Bang Hội tại Anh Hùng Bảng các bang hội sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với thứ hạng:

Xếp hạng

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

1

Thiết Đĩnh

1000

Nguyên liệu chế trang bị

Đồng Đĩnh

1000

Nguyên liệu chế trang bị

Bách Mộc

1000

Nguyên liệu chế vũ khí

Bách Dương Mộc

1000

Nguyên liệu chế trang bị

2

Thiết Đĩnh

500

Nguyên liệu chế trang bị

Đồng Đĩnh

500

Nguyên liệu chế trang bị

Bách Mộc

500

Nguyên liệu chế vũ khí

Bách Dương Mộc

500

Nguyên liệu chế trang bị

3

Thiết Đĩnh

300

Nguyên liệu chế trang bị

Đồng Đĩnh

300

Nguyên liệu chế trang bị

Bách Mộc

300

Nguyên liệu chế vũ khí

Bách Dương Mộc

300

Nguyên liệu chế trang bị

4

Thiết Đĩnh

200

Nguyên liệu chế trang bị

Đồng Đĩnh

200

Nguyên liệu chế trang bị

Bách Mộc

200

Nguyên liệu chế vũ khí

Bách Dương Mộc

200

Nguyên liệu chế trang bị

5

Thiết Đĩnh

100

Nguyên liệu chế trang bị

Đồng Đĩnh

100

Nguyên liệu chế trang bị

Bách Mộc

100

Nguyên liệu chế vũ khí

Bách Dương Mộc

100

Nguyên liệu chế trang bị

6 - 10

Thiết Đĩnh

50

Nguyên liệu chế trang bị

Đồng Đĩnh

50

Nguyên liệu chế trang bị

Bách Mộc

50

Nguyên liệu chế vũ khí

Bách Dương Mộc

50

Nguyên liệu chế trang bị

 

  Lưu ý:

- Phần thưởng này chỉ gửi cho bang chủ bang hội đạt giải, các bang chủ vui lòng không thường xuyên chuyển nhượng chức đến lúc đã nhận được giải thưởng.

- Bang chủ nhận là những bang chủ có mặt trong bảng xếp hạng, hình ảnh sẽ được đăng tại trang chủ. Các trường hợp khiếu nại liên quan đến việc nhận thưởng do chuyển nhượng chức vị sẽ không được giải quyết.

- Phần thưởng sẽ được phát vào ngày 30/12. Trong ngày này các bang chủ vui lòng dọn trống hộp thư.