Quà mừng phiên bản mới

Phiên bản mới Đông Hiệp Tây Độc được cập nhật, dĩ nhiên sẽ có gói quà mừng chung vui gửi tặng chư vị nhân sĩ Cửu Âm!

Thời gian

  • Bắt đầu: Sau khi cập nhật phiên bản mới Đông Hiệp Tây Độc.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 17/05/2019.

Phạm vi

  • Toàn bộ máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Quý nhân sĩ Cửu Âm Chân Kinh sẽ nhận được gói quà mừng phiên bản mới Đông Hiệp Tây Độc.
  • Mỗi ID chỉ được nhận một lần duy nhất.

  • Phần quà mừng bao gồm:

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Quà Đông Hiệp Tây Độc

1

Thời trang Võ Đạo - Bách Hiểu (30 ngày)

1

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Binh Lục (thượng)

20

Địa Hoàng Đan

10

Thúy Ngọc Nội Tu Đan

10

Bách Hoa Thanh Tâm Đan

10

 

*Hình ảnh gói quà Đông Hiệp Tây Độc