Chúc mừng thvb**** đã nhận được Hành cước lệnh. Chúc mừng thvb**** đã nhận được Hứa nguyện kết. Chúc mừng viet**** đã nhận được Tuyết liên đan. Chúc mừng viet**** đã nhận được Hành cước lệnh. Chúc mừng viet**** đã nhận được Tuyết liên đan. Chúc mừng viet**** đã nhận được Kim Ti Phấn. Chúc mừng phid**** đã nhận được Hứa nguyện kết. Chúc mừng phid**** đã nhận được Hứa nguyện kết. Chúc mừng phid**** đã nhận được Thẻ đổi thời trang. Chúc mừng phid**** đã nhận được Hành cước lệnh. Chúc mừng phid**** đã nhận được Hành cước lệnh. Chúc mừng phid**** đã nhận được Thêm 10 điểm tích lũy. Chúc mừng phid**** đã nhận được Tuyết liên đan. Chúc mừng phid**** đã nhận được Thêm 10 điểm tích lũy. Chúc mừng phid**** đã nhận được Thẻ đổi thời trang. Chúc mừng phid**** đã nhận được Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan. Chúc mừng phid**** đã nhận được Thêm 10 điểm tích lũy. Chúc mừng phid**** đã nhận được Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan. Chúc mừng phid**** đã nhận được Mảnh phỉ thúy. Chúc mừng phid**** đã nhận được Mảnh phỉ thúy.

Tham gia Đập Trứng Hứng Quà, người chơi có cơ hội nhận được nhiều vật phẩm rất có giá trị như: Võ học Tham Hợp Chỉ, Mị Ảnh Kiếm Pháp, Yên Chi Mã, Huyền Ngọc Phấn,....

Cụ thể như sau:

Phần thưởng tham gia đập trứng

Tên vật phẩm

Tích điểm

Hình ảnh

Mô tả

Tuyết Liên Đan

02

Nhận 1 vạn tu vi

Tử Linh Đan

02

Nhận 1 vạn chân khí

Yên Chi Mã

100

PVC tọa kỵ Thiên Tình Mã

Hành Cước Lệnh

02

Hồi thời gian chờ thần hành

Hứa Nguyện Kết

02

Thu thập đủ số lượng có thể đổi quà lớn tại Tiền Phú Quý

Mảnh Phỉ Thúy

02

Có thể dùng để đổi đạo cụ tại Thương Nhân Đồ Cổ

Thẻ đổi thời trang

02

Dùng để đổi các bộ thời trang

Mị Ảnh Tàn Quyển

100

Tàn quyển của võ học nổi tiếng Mị Ảnh Kiếm Pháp

Kim Ti Phấn

30

 Tinh luyện kim trang phẩm 3, 4, 5

Huyền Ngọc Phấn

30

 Tinh luyện ngọc trang phẩm 3, 4, 5

Thêm 10 lượt quay

10

Thêm 10 lượt đập trứng

Gói Võ học tàn quyển

50

Mở ra có cơ hội nhận được:

 • Thiên Ma Truy Hồn Đao Tàn Quyển
 • Đoạn Tình Thất Tuyệt Tàn Quyển
 • Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng Tàn Quyển
 • Long Trảo Thủ Tàn Quyển
 • Đả Cẩu Bổng Tàn Quyển
 • Thái Cực Quyền Tàn Quyển

Gói Nội công tàn quyển

50

Mở ra có cơ hội nhận được: 

 • Hỗn Nguyên Công Tàn Quyển
 • Băng Tâm Quyết Tàn Quyển
 • Độc Thiềm Công Tàn Quyển
 • Huyết Đao Kinh Tàn Quyển
 • Tàn Dương Công Quyết Tàn Quyển
 • Tử Thần Công Tàn Quyển
 • Ngũ Hành Tâm Pháp Tàn Quyển
 • Vô Vọng Thần Công Tàn Quyển
 • Nghịch Thiên Tà Công Tàn Quyển

 

 

 

Tham Hợp Chỉ Tàn Quyển

100

Tàn quyển của võ học nổi tiếng Tham Hợp Chỉ

Cộng 10 điểm

10

Nhận được 10 tích điểm

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

02

Tăng 10.000 tu vi

Phần thưởng top 5 tích điểm

Yêu cầu đạt 30.000 tích điểm sẽ nhận được các phần quà như sau:

Top

Tên vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Mô tả

1

Tùy chọn tàn quyển cổ phổ

05

Tùy chọn võ học tàn quyển

Yên Chi Mã

01

PVC tọa kỵ Thiên Tình Mã

Mảnh Phỉ Thúy

150

Có thể dùng để đổi đạo cụ tại Thương Nhân Đồ Cổ

2

Yên Chi Mã

01

PVC tọa kỵ Thiên Tình Mã

Tùy chọn tàn quyển cổ phổ

02

Tùy chọn võ học tàn quyển

3

Yên Chi Mã

01

PVC tọa kỵ Thiên Tình Mã

Mảnh Phỉ Thúy

100

Có thể dùng để đổi đạo cụ tại Thương Nhân Đồ Cổ

4

Tùy chọn tàn quyển cổ phổ

01

Tùy chọn võ học tàn quyển

Mảnh Phỉ Thúy

50

Có thể dùng để đổi đạo cụ tại Thương Nhân Đồ Cổ

5

Tùy chọn tàn quyển cổ phổ

01

Tùy chọn võ học tàn quyển

Mảnh Phỉ Thúy

50

Có thể dùng để đổi đạo cụ tại Thương Nhân Đồ Cổ

Phần thưởng top 6 - 10 tích điểm

Yêu cầu đạt 10.000 tích điểm sẽ nhận được các phần quà như sau:

Top

Tên vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Mô tả

6-10

Tùy chọn tàn quyển cổ phổ

01

Tùy chọn võ học tàn quyển

Phần thưởng đạt mốc tích điểm:

Người chơi đạt các mốc tích điểm sau đây sẽ nhận được các phần quà tưởng ứng:

Mốc tích điểm

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Mô tả

200

Hỗn Nguyên Khiêu Chiến Lệnh

05

Đạo cụ Tung Hoành Tứ Hải, khiêu chiến đối thủ Văn Danh Vu Thế

400

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

10

Tăng 10000 tu vi chuyển hóa

800

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

20

Tăng 10000 tu vi chuyển hóa

 

 

1600

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan20Tăng 10000 tu vi chuyển hóa
Binh Lục Thượng20Tăng sát thương vũ khí

Thẻ danh dự môn phái (200)

01

Mở ra nhận 200 thẻ danh dự môn phái

3000

Gói Nội công tàn quyển

01

Mở ra ngẫu nhiên nhận được nội công tàn quyển

5000

Gói Võ học tàn quyển

01

Mở ra ngẫu nhiên nhận được võ học tàn quyển

7000

Tùy chọn tàn quyển cổ phổ

01

Tùy chọn võ học tàn quyển

10000

Tùy chọn tàn quyển cổ phổ

01

Tùy chọn võ học tàn quyển

15000

Tùy chọn tàn quyển cổ phổ

02

Tùy chọn võ học tàn quyển

30000

Tùy chọn tàn quyển cổ phổ

05

Tùy chọn võ học tàn quyển

50000

Tùy chọn tàn quyển cổ phổ

10

Tùy chọn võ học tàn quyển

70000

Tùy chọn tàn quyển cổ phổ

15

Tùy chọn võ học tàn quyển

100000

Tùy chọn tàn quyển cổ phổ

20

Tùy chọn võ học tàn quyển

Chú ý: 

 • Phần quà Tàn Quyển Cổ Phổ tùy chọn, người chơi đạt giải yêu cầu gửi thông tin về mail: sukiencuuam@gosu.vn. Thời gian tiếp nhận từ khi kết thúc sự kiện đến 23h59 ngày 01/08/2015.
 • Phần quà sẽ được trao từ 3-5 ngày sau khi hết thời gian tiếp nhận.
 • Tất cả các phần quà liên quan đến tích điểm sẽ được tra sau khi kết thúc sự kiện 3-5 ngày.