Viên Nguyệt Loan Đao

Đêm xuân lầu nhỏ mưa rơi 
Sớm mai ngõ vắng ai mời mua hoa...

 


Dù không phải thanh Viên Nguyệt Loan Đao của Cổ Long nhưng "Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ" vô tình đã trở thành câu thơ kinh điển khi nhắc tên tên thanh đao sát thủ truyền kỳ này. Võ công cao cường có tốt không? Bá đạo có tốt không? Được vạn người e sợ có tốt không khi bản thân cũng trở thành người tịch mịch nhất?

 

 

Viên Nguyệt Loan Đao sẽ ra mắt cuối năm 2014! 

Đao có thẳng có cong, chuyện muốn nói đây là nói về một thanh đao cong, cong như nửa vành trăng khuyết, cong giống như nét mày xanh xanh. Đao quang không lẹ, chỉ giống như ta nhìn thấy ánh trăng, nhưng khi người vừa nhìn thấy thì đao đã rớt ngay trên mình người rồi.

 

Trên đời chỉ có một vầng minh nguyệt, dưới đất chỉ có một đao cong. Lúc thanh đao xuất hiện nhân gian, nó đem lại không nhất thiết là tai họa. Cũng có lúc nó đem đến cho người ta vận may và chính nghĩa. Lần này nó xuất hiện nhân gian, sẽ đem đến cho người ta điều gì? 

 

Không ai có thể biết.

 

Một số hình ảnh PVC và bộ võ Viên Nguyệt Loan Đao:  

 

Bộ võ Viên Nguyệt Loan Đao