Thay đổi quà online

Thời gian

Từ ngày 23/12/2014 về sau.

 

Phạm vi

Toàn bộ các cụm máy chủ Cửu Âm Chân Kinh

 

Nội dung

Mỗi ngày người chơi đăng nhập game từ 15 phút, 30 phút, 60 phút sẽ nhận các gói quà tương ứng với mốc thời gian online qua hòm thư hệ thống.

 

Phần thưởng

 

Gói quà 15 phút

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

Màn thầu

05

Thức ăn hồi 20 độ no

Tụ Hồn Đan

01

Tăng chuyển hóa exp 250% trong 60 phút

Tuyết Liên Đan

05

Tăng 1 vạn tu vi

 

Gói quà 30 phút

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

Hình vẽ Họa Ảnh

02

Đạo cụ bắt cóc

Cửu Chuyển Thông Minh Hoàn

01

Đạo cụ cấm địa, cải tử hoàn sinh

Cá sốt canh xương

01

Thức ăn công hiệu phấn chấn, hồi 10 độ no

 

Gói quà 60 phút

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

Sửa công cụ

10

Dùng sửa trang bị

Hổ phách nội tu đan

01

Tăng 100% tốc độ nội tu, duy trì 30"

Giang hồ lệnh bài

01

Thu thập đủ số lượng, đổi quà tại đại sứ sự kiện mỗi thành