Xích Xà Phệ Hồn Trượng

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đoản côn

 

Bảo vật trấn phái của Bạch Đà Sơn, không giống như độc xà trượng của Âu Dương Phong, trượng này trước giờ chưa từng ra khỏi tây vực, đầu trượng là rắn, nuôi bằng huyết tươi của người, một chút độc cũng đủ để đoạt mạng người.

 

 (*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đoản côn.

01
01
01
01
01
01