Vọng Nguyệt Đao

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Song Đao

 

Bảo đao do Đông Doanh doanh tượng mô phỏng theo kiếm Trung Quốc , tốn 3 năm tâm huyết rèn thành, sau thất lạc trong võ lâm.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị song đao.

01
01
01
01
01
01
01
01