Vô Ưu Tán

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Âm Thương

 

Thuốc mê đặc chế, không mùi không độc, dễ tan trong nước. Uống xong 2h sau có tác dụng khiến người hôn mê không tỉnh. Người thường khi tỉnh dậy thì vẫn bình thường, người có võ công uống vào sau 5 ngày nội lực mất hết không thể không rời khỏi giang hồ sát kiếp, từ đó vô ưu vô lo nên gọi là Vô Ưu Tán.

(*) Thu thập đủ bộ Âm Thương, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Thanh Trúc Kiếm Tiêu.

01
01