Vô Địch Câu Sáo

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Song Đao

 

Đây là một đôi hộ thủ câu làm từ thép thuần với tên gọi "Vạn Thắng Vô Địch" - tức ai sử dụng nó sẽ trở nên lợi hại vô địch thủ.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị song đao.

01
01
01
01
01
01
01
01