Viên Hàn Thảo

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Nhân Đức

 

Một loại thực vật mọc ở các vách đá trên núi, có tác dụng cầm máu. Các loại vượn khỉ leo trèo trên núi bị thương thì ngậm loại cỏ này trong miệng sẽ giúp nối xương, làm liền vết thương.

(*) Thu thập đủ bộ Nhân Đức, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Nguyệt Nha Côn.

01
01