Vị Ương Phiêu Vũ Phiến

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đoản Kiếm

 

Quạt như khổng tước xòe đuôi, mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ. Khi múa, thanh ba như phi vũ, rơi chầm chậm xuống.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đoản kiếm.

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01