Uyên Ương Hồ Điệp Đao

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Song Đao

 

Không cần biết uyên ương hay hồ điệp, trước giờ luôn có đôi có cặp. Cặp đao này cũng vậy, tương hỗ, bổ trợ cho nhau.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị song đao.

01
01
01
01
01
01
01
01