Tử Tô Đan

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Nhân Đức

 

Thần dược trị thương, có thể trị các bệnh điếc, mù. Trích nước của cây mây đỏ, nhỏ vào 2 mắt, 2 tai, sau 3 ngày 3 đêm là hết bệnh.

(*) Thu thập đủ bộ Nhân Đức, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Nguyệt Nha Côn.

01
01