Tử Mẫu Long Phụng Hoàn

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Song Thích

 

Là vũ khí của bang chủ Kim Tiền Bang - Thượng Quan Kim Hồng dùng, xếp thứ 2 trong Bách Hiểu Sinh Binh Khí Phổ. Có thể cùng Tiểu Lý Phi Đao xưng liêu hùng tuyệt thế.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị song thích.

01
01
01
01
01
01
01
01