Tử Ảnh Tế Nhật Tản

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đơn đao

 

Đạp lãng tử ánh hiện, già thiên thế nhật võ vi hoàng. Cao thủ phiên ngoại dùng Tử kim san hô chế tạo thành, trong dù chứa đầy lưỡi dao, trong cán dù còn có thể chưa 1 cây trường đao, xuất thủ khó lường, khó mà phòng bị.

 

 (*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đơn đao.

Video

01
01
01
01
01
01