Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc

Phong vật chí: Phụ 

Bộ: Tiêu Dao 

 

Đây là khúc hợp tấu của 2 vị nghĩa sĩ giang hồ. Họ vì tình bằng hữu mà các môn phái khác không chấp nhận, vì nghĩa không chịu tàn sát nhau mà tấu khúc nhạc này rồi ra đi mãi mãi.

(*) Thu thập đủ bộ Tiêu Dao, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Tiêu Dao Phiến.

01
01