Tích Cốc Đan

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Quy Nguyên

 

Thần Đan do Toàn Chân Giáo chế luyện , 1 ngày 1 viên là không cần ăn uống. Đây là loại thuốc không thể thiếu của đệ tử bổn giáo trước khi đi hái thuốc trong rừng sâu.

(*) Thu thập đủ bộ Quy Nguyên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Uyên Ương Song Kiếm Tiêu

01
01