Thương Nguyệt

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Song Đao

 

Được tạo từ một khối vẫn thạch, là một trong những vũ khí đắc ý của Dương Sư Phụ, thường mang chung với Sương Nguyệt. Xuất đao lực nặng vô cùng khiến đối phương vô pháp chống đỡ.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị song đao.

01
01
01
01
01
01
01
01