Thư Hùng Hợp Cổ Kiếm

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Song Kiếm

 

Hai lưỡi kiếm rất giống nhau, chuôi kiếm hình câu, hộ thủ màu đỏ, đầu chuôi rỗng, phía trong có 2 ống hoa châm.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị song kiếm.

01
01
01
01
01
01
01
01