Thiền Trượng

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Trường Côn

 

Là vật của tăng nhân thường mang bên mình phòng thân. Tương truyền là vũ khí của Huyền Từ Phương Trượng Thiếu Lâm. Trượng màu vàng có 12 mảnh Bạt Hình Đồng, bộ khuyên tròn khi vung lên âm thanh vang dội, kinh động lòng người.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị trường côn.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01