Thiên Niên Nhục Phật

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Nhân Đức

 

Bào chế từ thực vật, to như cánh tay có màu hồng nhạt. Mang đun nhỏ lửa, lấy nước cốt uống 1 chum là có thể tăng công lực, trừ bệnh kinh niên.

(*) Thu thập đủ bộ Nhân Đức, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Nguyệt Nha Côn.

01
01