Thiên Nhất Thần Thủy

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Vu Cổ

 

Độc này không màu không vị, chỉ cần 1 giọt là có thể hạ gục 1 người. 

(*) Thu thập đủ bộ Vu Cổ, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Hồ Điệp Đao Tiêu.

01
01