Thiên Ma Vũ

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Thiên Sát

 

Ám khí kỳ độc của Đường Môn nước Thục, có thể phóng độc đặc chế ra từ ống cổ tay đến trước mặt hoặc đỉnh đầu của địch, đột nhiên bung ra như chiếc dù. Độc tính loại độc vũ này rất mạnh, nếu bị trúng độc, xương cốt nát rữa.

(*) Thu thập đủ bộ Thiên Sát, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Phân Thủy Phi Ngư Thích.

01
01