Thiên Hội Tán

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Âm Thương

 

Tễ thuốc cực độc. Nếu trúng độc thì trong tích tắc toàn thân cực ngứa, nếu gãi lập tức xuất hiện nhiều mụn nước, bọc mủ sau đó tự vỡ ra làm thối rữa 1 mảng thịt.

(*) Thu thập đủ bộ Âm Thương, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Thanh Trúc Kiếm Tiêu.

01
01